पेय उपकरण

  • Beverage equipment

    पेय उपकरण

    प्रयोग गर्न सजिलो, कुनै सफाई समस्या छैन, कफि पाउडर भण्डारण समस्या छैन, अधिक स्थिर कफि उत्पादन (नविसियाले पनि उत्तम कफी बनाउन सक्छ), छोटो प्रतिक्षा समय, उत्तम मूल्य