कभर

  • End cover

    कभर

    सामग्री: HT250
    हल्का रेल, कम फ्लोर गाडी, उच्च स्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन र ट्राममा लागू गरिएको, अन्त कभरहरूको क्षमता हरेक वर्ष एक हजार भन्दा बढी हुन्छ; ग्राहकहरूको लागि विशेष, हामीले बमबार्डियर (चीन र यूरोप), स्कोडा (चेक), चीन रेलको लागि आपूर्ति गरेका छौं।